aita artist

Aita Dami (Lytics)

wā tʿālī lū īā sīdī
wā rā bṣḥ īā dāmī
wāhwāk īā dāmī
ā bābā rḍīnā bālzīn mā rḍi bīnā
a ūlīdī rḍīnā bālzīn ū mā rḍi bīnā
wā tʿālī lū īā sīdī
wā ʿṭīnāh al-lwyz ah
wā mā bġi līnā
wā ūlīdī tʿālī lū īā sīdī
wā ẖlī klhā
wā īdūz aīāmū
wāā bābā wā ūlīdī ṭār al-ʿmr
ūfāt bsbābū
wā bābā tʿālī lū īā sīdī
ūrā dāzū bāllīl ʿli ksās al-ẖīl
wā ūlīdī wā ʿṭīnāh al-lwyz
wā mābġā līnā
wā ūlīdū tʿālīlū
wā rḍīnā bālzīn ū mārḍā bīnā
wā bābā hā bābā
wā rā sṭāt al-zīn wā fīh šī ʿīnīn
īā ūlīdī tʿālīlū īā sīdī mšīt llšāwyẗ rǧʿt mkwyẗ
wā īlā kntī ḥdāwy wā rā šūf mn ḥālī
tʿālīlū īā sīdī aūlīdī ṭrīq al-rbāṭ klhā trbāṭ
wā bābā wā tʿīš mādā bīnā al-twārkẗ ʿāṣmẗ
a ūdī rānā bġīt
šī ʿīāṭāt aūlīdī
aūlīdī ʿīṭū lnā
īāū šī ʿīṭāt
īāūlīdī īlʿbū bālīl
aūlīdī ū al-šrfā mālīn al-ẖīl
al-lh al-lh qāṣdāk a bwyā zmūr
qāṣdāk tkūn mʿāīā
ḥmqẗ ū hbīlẗ
ū zāīdẗ fī al-ʿīb
āāh īāk qltī ū qltī ʿli al-ǧdīdẗ ū al-dār al-bīḍā zhāt
klām al-ẖīr mā sīfṭī līā
ẖāṭrī māhū līā
īā ūlīdī ū ẖsrtī ẖāṭrī
ʿlīk īā al-ʿzīz ʿlīā
wā tūmā al-ʿlmā
wā tūmā qsās al-ẖīl
ǧībūhā ū ǧībūhā
ǧībū al-kāfrẗ bāllh
mhrsẗ krāʿīā
ʿlāš īā ḥbībī ʿlāš
ʿlāš mā tfāhmnāš
al-ʿdū ṭūltī al-ġībẗ
al-ġībẗ ḥārẗ ṣʿībẗ
al-mktāb dūznāh
ʿār al-ẓālm ʿli mūlāh
a ūlīdī lībġā īkāǧī
īkāǧī ʿli ġzālū
īāū mātʿāūdī wālū
ʿli ḥdīṯnā šlā
ẖāṣū līlẗ
wā bābā al-zīn al-bīḍāwy
īǧrḥ ū īdāwy
hāḏī mšāt hādī ǧāt
fīn ġādẗ nṣībū līk
fīn ġādẗ nūǧdū līk
ʿli šīẖāt sāqū
sāqū fīh ʿšīẗ
wā sīādī lmʿārīfẗ
ūlād lmʿārīf kīkūn šrīf
al-ḥṣīn ū māfīh ʿīšẗ ū rbṭẗ zġbīẗ
ʿli al-rbṭẗ al-zġbīẗ
mšīnā al-ṣbāḥ ǧīnā al-ʿšīẗ
mūh īā mū mūh īā mū
lḥbāb tlmū
ʿli lḥbāb tlmū
ʿlīk a rāsī al-ʿdīān tsmū
ʿli al-rbāṭ al-rbāṭ
ʿlīk ḥlmt ḥlmẗ al-ʿīnīn
wā ẖwyā rkbnī
ʿli ṭrīq sṭāt bānū al-ʿlāmāt
āh īā bābā
ǧībūhā ǧībūhā
ǧībū al-kāfrẗ bāllh
wā al-mhrsẗ krāʿīā
ʿlāš īā ḥbībī ʿlāš
ʿlāš mā tfāhmnāš
al-ʿdū ṭūltī al-ġībẗ
al-ġībẗ ḥārẗ ṣʿībẗ
āāh qālt līk ū qālt līk
wā ṣlī ūrkʿ fī kl īūm
īāū ṣbr ʿlīhā ḥti tṭīb
ū ʿīṭ a mūlāī būšʿīb
ʿli mūl al-rāqūbā
3.5 4 votes
Article Rating
Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x