aita artist

Aita Dami (Lytics)

wā tʿālī lū īā sīdī wā rā bṣḥ īā dāmī wāhwāk īā dāmī ā bābā rḍīnā bālzīn mā rḍi bīnā a ūlīdī rḍīnā bālzīn ū mā rḍi bīnā wā tʿālī lū īā sīdī wā ʿṭīnāh al-lwyz ah wā mā bġi līnā wā ūlīdī tʿālī lū īā sīdī wā ẖlī klhā wā īdūz aīāmū wāā bābā …

Aita Dami (Lytics) Read More »